Blog Vừng vàng (blog.vungvang.com) là blog cá nhân, được phát triển bằng wordpress – Mục đích của mình khi thành lập blog này là muốn chia sẻ kiến thức rất nhiều lĩnh vực, liên quan đến công nghệ, thủ thuật,..

Mục tiêu hoạt động

Đầu tiên, Blog Vừng Vàng là một blog hoạt động như một website cung cấp dữ liệu kiến thức miễn phí. Chọn lọc và Giới thiệu những dịch vụ và kinh nghiệm thực tế, chất lượng nhất.

Cập nhật nội dung và hỗ trợ độc giả tốt nhất.Tạo môi trường trao đổi kiến thức lành mạnh, nói không với các hành động vi phạm bản quyền.

Tất cả những bài viết trên website đều do mình và cộng tác viên viết, hoặc có được do tổng hợp từ nhiều nguồn.