Trang này thảo luận về cách cookie được sử dụng bởi trang web này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.

Cookies là gì

Cookies là các tập tin nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bằng trình duyệt web của bạn (chẳng hạn như Internet Explorer hoặc Firefox) theo yêu cầu của một trang web bạn đang xem. Điều này cho phép trang web bạn đang xem ghi nhớ vài thứ về bạn, chẳng hạn như sở thích và lịch sử của bạn hoặc để giữ cho bạn đăng nhập.

Cookie có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn trong một thời gian ngắn (chẳng hạn như chỉ khi trình duyệt của bạn đang mở) hoặc trong một khoảng thời gian dài, thậm chí cả năm. Cookies không được thiết lập cho trang web này, sẽ không thể truy cập bởi chúng tôi.

Sử dụng cookie của chúng tôi
Trang web này sử dụng cookie cho nhiều thứ, bao gồm:

  • Đăng ký và duy trì sở thích của bạn. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng bạn có thể đăng nhập và giữ trang web bằng ngôn ngữ hoặc giao diện mà bạn yêu cầu.
  • Analytics, Điều này cho phép chúng tôi xác định cách mọi người đang sử dụng trang web và cải thiện nó.
  • Cookie quảng cáo (có thể là bên thứ ba). Nếu trang web này hiển thị quảng cáo, cookie có thể được nhà quảng cáo đặt để xác định ai đã xem quảng cáo hoặc những nội dung tương tự. Các cookie này có thể được thiết lập bởi các bên thứ ba, trong trường hợp đó trang web này không có khả năng đọc hoặc ghi các cookie này.
  • Cookie của bên thứ ba khác cho những thứ như Facebook hoặc Twitter chia sẻ. Những cookie này thường sẽ được bên thứ ba thiết lập độc lập, do đó trang web này sẽ không có khả năng truy cập chúng.

Xóa/tắt cookie
Việc quản lý cookie và tùy chọn cookie của bạn phải được thực hiện từ bên trong tùy chọn/sở thích của trình duyệt. Dưới đây là danh sách các hướng dẫn về cách làm điều này cho phần mềm trình duyệt phổ biến:

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Opera

Thêm thông tin về cookie
Để tìm hiểu thêm về cookie và tìm thêm thông tin về cách chặn một số loại cookie nhất định, vui lòng truy cập trang Cookie của web ICO